Dražby

Stavební pozemky o výměře 3 084 m2, Řepice, okres Strakonice

Stavební pozemky o výměře 3 084 m2, Řepice, okres Strakonice

Datum konání dražby 27.03.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 2 945 488 Kč

Jedná se o pozemky parc. č. 366/60 a parc. č. 366/110 o celkové výměře 3 084 m2 v katastrálním území Řepice, obce Řepice. Pozemky jsou dle platného územního plánu vedeny jako pozemky určené k zastavění.

stáhnout
Garážové stání v Brně

Garážové stání v Brně

Datum konání dražby 27.03.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 411 112 Kč

Jedná se o podíl na jednotce č. 538/37 - společné garáži v budově na adrese Křenová 538/22, 602 00 Brno. S draženým podílem je spojeno právo užívat garážové stání č. 8 v 1. podzemním podlaží budovy.

stáhnout
Byt 1+1 o výměře 37,2 m2, Libouchec, okres Ústí nad Labem

Byt 1+1 o výměře 37,2 m2, Libouchec, okres Ústí nad Labem

Datum konání dražby 26.03.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 557 223 Kč

Jedná se o byt č. 425/8 na adrese Libouchec čp. 425, 403 35 Libouchec. Byt má dispozici 1+1 a výměru 37,2 m2. Byt je umístěn ve 3. nadzemním podlaží.

stáhnout
Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třince, podíl 1/5

Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třince, podíl 1/5

Datum konání dražby 19.03.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 228 000 Kč


Jedná se o pozemky parc. č. 1983, ostatní plocha, jiná plocha (dříve st. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří s rodinným domem č. p. 120) o výměře 524 m2, parc. č. 346/3, trvalý travní porost o výměře 115 m2, parc. č. 346/4, zahrada o výměře 1878 m2, o celkové výměře 2517 m2. Pozemky tvoří funkční celek, na pozemku parc. č. 1983 dříve st. 181/2 stál rodinný dům č. p. 120, nyní se zde nachází pouze torzo rodinného domu a dvě vedlejší stavby a dřevěný přístřešek. Pro další plnohodnotné využití pozemku je nutná demolice torza rodinného domu a vedlejších staveb. Případné demoliční náklady jsou zohledněny v ocenění příslušným koeficientem.

Přístup k pozemku je fakticky veden po zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 346/2, ve vlastnictví jiného vlastníka, přístup není právně ošetřen. Teoreticky je pozemek dostupný přes vlastní pozemek parc. č. 346/3, který navazuje na obecní pozemek parc. č. 1797.

Předmětné pozemky jsou stavební. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako SO - plochy smíšené obytné venkovské.

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemky jsou bez oplocení. Pozemky leží v části obce s názvem Guty stavebně nesrostlé se sídelní částí statutárního města Třinec a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

V lokalitě je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, v místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol vč. specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty.

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.


stáhnout
Byt o výměře 36,1 m2, Praha 5 - Smíchov

Byt o výměře 36,1 m2, Praha 5 - Smíchov

Datum konání dražby 12.03.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 2 997 229 Kč

Jedná se o byt č. 3352/24 na adrese Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5 - Smíchov. Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží a má výměru 36,1 m2. K bytu náleží sklep o výměře 1,1 m2.

stáhnout
  1 2