Dražby

Byt o výměře 100,30 m2 v Praze - Karlíně !! DRAŽBA NAŘÍZENA ELEKTRONICKY NA 10.09.2020 !!

Byt o výměře 100,30 m2 v Praze - Karlíně !! DRAŽBA NAŘÍZENA ELEKTRONICKY NA 10.09.2020 !!

Datum konání dražby 10.09.2020
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 5.500.000,-- Kč

Bytová jednotka č. 496/3. Jednotka o celkové ploše 100,30 m2 včetně příslušenství, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží zděného bytového domu č.p. 496 v ulici Březinová, m.č. Karlín, Praha 8, postaveném na pozemku parc.č. 637 o ploše 241 m2. S vlastnictvím bytové jednotky č. 496/3 je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 496 a na pozemku parc.č. 637 o velikosti ideálních 1003/7842, zapsáno na LV č. 2428 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu.

stáhnout
Pozemky o výměře 23 099 m2, Smilovice, okres Mladá Boleslav

Pozemky o výměře 23 099 m2, Smilovice, okres Mladá Boleslav

Datum konání dražby 14.07.2020
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 546.667,-- Kč

Jedná se o dva pozemky parc. č. 286 a parc. č. 332 v katastrálním území Smilovice u Luštěnic o celkové výměře 23 099 m2.

stáhnout
Pohledávka ve výši 231.783,- Kč

Pohledávka ve výši 231.783,- Kč

Datum konání dražby 14.07.2020
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 57.945,75 Kč

Jedná se o pohledávky zůstavitele za Jaromírem Postem, narozeným dne 5. 9. 1941, trvalým pobytem Praha 7, Bubeneč, Šmeralova 134/8, PSČ 170 00, z titulu dlužného výživného k datu úmrtí zůstavitele ve výši 231.783,- Kč. Pohledávky jsou přiznány vykonatelnými rozhodnutími Obvodního soudu pro Prahu 3 sp.zn. P362/2000 ze dne 05.03.2001 a č.j. P 362/2000-68 ze dne 08.11.2010.

stáhnout
Modulový komplet „Český Dům ELKO“

Modulový komplet „Český Dům ELKO“

Datum konání dražby 25.06.2020
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 267.546,-- Kč

Jedná se o modulový komplet „Český Dům ELKO“. Předmět dražby se aktuálně nachází na pozemku jiného vlastníka, a to na pozemku parc. č. 424/19 v katastrálním území Odolena Voda, obec Odolena Voda.

stáhnout
Ovocný sad a vinice v Kutné Hoře o celkové výměře 23 144 m2

Ovocný sad a vinice v Kutné Hoře o celkové výměře 23 144 m2

Datum konání dražby 23.06.2020
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 1.110.720,-- Kč

Jedná se o pozemky vinic (parc. č. 4020/27, 4020/24, 4020/31 a 4021/10) a pozemky ovocných sadů (4021/7, 4033/71, 4033/32, 4020/32, 4020/33, 4020/30, 4021/11 a 4033/74) v katastrálním území Kutná Hora o celkové výměře 23 144 m2.

stáhnout
  1 2 3