Dražby

Stavební pozemky o výměře 5 211 m2, Stará Paka - Roškopov, okres Jičín

Stavební pozemky o výměře 5 211 m2, Stará Paka - Roškopov, okres Jičín

Datum konání dražby 30.04.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 1 266 666 Kč

Jedná se o pozemky parc. č. St. 122 a parc. č. 708 o celkové výměře 5 211 m2 v katastrálním území Roškopov, obce Stará Paka.

stáhnout
Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třince, podíl 1/5

Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třince, podíl 1/5

Datum konání dražby 25.04.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 185 250 Kč


Jedná se o pozemky parc. č. 1983, ostatní plocha, jiná plocha (dříve st. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří s rodinným domem č. p. 120) o výměře 524 m2, parc. č. 346/3, trvalý travní porost o výměře 115 m2, parc. č. 346/4, zahrada o výměře 1878 m2, o celkové výměře 2517 m2. Pozemky tvoří funkční celek, na pozemku parc. č. 1983 dříve st. 181/2 stál rodinný dům č. p. 120, nyní se zde nachází pouze torzo rodinného domu a dvě vedlejší stavby a dřevěný přístřešek. Pro další plnohodnotné využití pozemku je nutná demolice torza rodinného domu a vedlejších staveb. Případné demoliční náklady jsou zohledněny v ocenění příslušným koeficientem.

Přístup k pozemku je fakticky veden po zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 346/2, ve vlastnictví jiného vlastníka, přístup není právně ošetřen. Teoreticky je pozemek dostupný přes vlastní pozemek parc. č. 346/3, který navazuje na obecní pozemek parc. č. 1797.

Předmětné pozemky jsou stavební. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako SO - plochy smíšené obytné venkovské.

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemky jsou bez oplocení. Pozemky leží v části obce s názvem Guty stavebně nesrostlé se sídelní částí statutárního města Třinec a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

V lokalitě je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, v místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol vč. specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty.

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.


stáhnout
1 2 3