Naše služby

Provádíme exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb.

Vymáháme jak jednotlivé pohledávky, tak i soubory pohledávek.

Provádíme exekuce nejen k vymožení peněžitého plnění, ale i plnění nepeněžitého.

Poskytujeme právní pomoc a poradenství v souvislosti s exekuční činností

Po vydání exekučního titulu poradíme se sepisováním exekučního návrhu, případně tento i připravíme. V průběhu exekučního řízení poskytujeme účastníkům právní pomoc související s tímto řízením.

Sepisujeme exekutorské zápisy osvědčující skutkové děje a stavy

Exekutorské zápisy samozřejmě sepisujeme i mimo sídlo úřadu.

Odměna za sepsání zápisu je účtována dle vyhlášky MSp ČR 196/2001 Sb.

Přijímáme do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci

Do úschovy přijímáme zejména finanční prostředky, které poté dle smlouvy o úschově vyplácíme oprávněným subjektům.

Na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí provádíme dražby movitých i nemovitých věcí

Provádíme i dražby na základě návrhů insolvenčních správců, leasingových společností, peněžních ústavů apod.