Kontakty

Exekutorský úřad Praha 10

Mgr. Martina Havlová
soudní exekutor

Českomoravská 18/142
190 00 Praha 9

Kontaktujte nás

!!!!!Dne 28.02.2022 byl zřízen nový úschovný účet soudního exekutora pro platby na exekuce, a to: 1475426042/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

S ohledem na aktuální situaci nevkládejte ani neposílejte úhrady na účet soudního exekutora, který je vedený u Sberbank CZ, a.s. (č. 4200418610/6800; ani na dražební účet č. 4211063712/6800)!!!!


Telefon:601 301 097

E-mail:podatelna@eupraha10.cz

ID datové schránky: vu3v2m4

Bankovní spojení: 1475426042/2700

Dražební účet: 1475426069/2700

_______________________________________

Ustanoveným zástupcem soudního exekutora je kandidát Mgr. Michal Mára.

Úřední hodiny:

Pondělí 9-12 a 13-16 hodin

Středa 9-12 a 13-16 hodin

Napište nám