Pro povinné

!!!!!Upozornění:

Dne 28.02.2022 byl zřízen nový úschovný účet soudního exekutora pro platby na exekuce, a to: 1475426042/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

S ohledem na aktuální situaci nevkládejte ani neposílejte úhrady na účet soudního exekutora, který je vedený u Sberbank CZ, a.s. (č. 4200418610/6800; ani na dražební účet č. 4211063712/6800)!!!!

Pokud zjistíte, že je proti Vaší osobě vedena zdejším úřadem exekuce, doporučujeme Vám se s námi obratem spojit, zjistit podrobnosti o Vašem závazku a dojednat způsob jeho úhrady.

Kontaktovat nás můžete :

  • Telefonicky na čísle 601 301 097
  • E-mailem na adrese podatelna@eupraha10.cz
  • Osobně v úředních hodinách Po a St 9-12 a 13-16 hodin


Rovněž můžete využít možnosti nahlédnutí do spisu, a to po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách.