Pro povinné

Pokud zjistíte, že je proti Vaší osobě vedena zdejším úřadem exekuce, doporučujeme Vám se s námi obratem spojit, zjistit podrobnosti o Vašem závazku a dojednat způsob jeho úhrady.

Kontaktovat nás můžete :

  • Telefonicky na čísle 601 301 097
  • E-mailem na adrese podatelna@eupraha10.cz
  • Osobně v úředních hodinách Po a St 9-12 a 13-16 hodin


Rovněž můžete využít možnosti nahlédnutí do spisu, a to po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách.

Budete-li hradit vymáhanou pohledávku, finanční prostředky zasílejte výhradně na účet 4200418610/6800 vedený u Sberbank CZ a.s.

Jako variabilní symbol vždy uvádějte spisovou značku Vaší exekuce. Pokud tak neučiníte, nebude možné Vaši platbu zaevidovat. Jako specifický symbol lze ještě pro jistotu uvádět rodné číslo (případně identifikační číslo).