Dražby

Automobil LEXUS NX300H, !!MOŽNOST ODPOČTU DPH

Automobil LEXUS NX300H, !!MOŽNOST ODPOČTU DPH

Datum konání dražby 11.07.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 169 400 Kč


Automobil LEXUS NX300H, RZ 9AA2304, VIN JTJBJRBZ902169568, barva červená. První registrace 2021. Stav tachometru: 16 113 km. Na displeji svítí kontrolka kontroly motoru. Vydražiteli bude předán VTP a 2 ks klíčů od vozidla. Bližší info VTP v příloze.

U vozidla je možný odpočet DPH.


stáhnout
Stavební pozemky o výměře 5 211 m2, Stará Paka - Roškopov, okres Jičín

Stavební pozemky o výměře 5 211 m2, Stará Paka - Roškopov, okres Jičín

Datum konání dražby 10.07.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 980 000 Kč

Jedná se o pozemky parc. č. St. 122 a parc. č. 708 o celkové výměře 5 211 m2 v katastrálním území Roškopov, obce Stará Paka.

stáhnout
Rodinný dům se zahradou, Vyšehněvice, okres Pardubice

Rodinný dům se zahradou, Vyšehněvice, okres Pardubice

Datum konání dražby 10.07.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 6 800 880 Kč

Jedná se o rodinný dům č.p. 81 v katastrálním území Vyšehněvice. Dům je zánovní, chybí dokončit plot a bránu s brankou na pozemku. Dům je nepodsklepený a má jedno nadzemní podlaží a dále upravené podkroví. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Celková výměra pozemků činí 1 073 m2. Součástí pozemku je také dílna a přístřešek vzniklý zaklopením prostoru mezi domem a dílnou.

stáhnout
Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třinec, podíl 1/5

Stavební pozemky o výměře 2 517 m2, Třinec, podíl 1/5

Datum konání dražby 25.06.2024
Místo konání dražby www.portaldrazeb.cz
Nejnižší podání 157 463 Kč


Jedná se o pozemky parc. č. 1983, ostatní plocha, jiná plocha (dříve st. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří s rodinným domem č. p. 120) o výměře 524 m2, parc. č. 346/3, trvalý travní porost o výměře 115 m2, parc. č. 346/4, zahrada o výměře 1878 m2, o celkové výměře 2517 m2. Pozemky tvoří funkční celek, na pozemku parc. č. 1983 dříve st. 181/2 stál rodinný dům č. p. 120, nyní se zde nachází pouze torzo rodinného domu a dvě vedlejší stavby a dřevěný přístřešek. Pro další plnohodnotné využití pozemku je nutná demolice torza rodinného domu a vedlejších staveb. Případné demoliční náklady jsou zohledněny v ocenění příslušným koeficientem.

Přístup k pozemku je fakticky veden po zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 346/2, ve vlastnictví jiného vlastníka, přístup není právně ošetřen. Teoreticky je pozemek dostupný přes vlastní pozemek parc. č. 346/3, který navazuje na obecní pozemek parc. č. 1797.

Předmětné pozemky jsou stavební. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako SO - plochy smíšené obytné venkovské.

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemky jsou bez oplocení. Pozemky leží v části obce s názvem Guty stavebně nesrostlé se sídelní částí statutárního města Třinec a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

V lokalitě je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, v místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol vč. specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty.

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.


stáhnout