Dražby

Spoluvlastnický podíl na pozemcích o výměře 63 506 m2 v obci Kamberk

Spoluvlastnický podíl na pozemcích o výměře 63 506 m2 v obci Kamberk

Datum konání dražby 21.01.2021
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 24.700,-- Kč

Jedná se o soubor pozemků o celkové výměře 63 506 m2 v obci Kamberk, okres Benešov, navazující na koryto Bořkovického potoka. Dražené spoluvlastnické podíly pak představují podíly ve výši 1/9 a 1/23 z celku.

stáhnout
Podíly na pozemcích v Českých Budějovicích o celkové výměře 11 203 m2

Podíly na pozemcích v Českých Budějovicích o celkové výměře 11 203 m2

Datum konání dražby 20.01.2021
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 564.055,-- Kč

Jedná se o spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/16 na pozemcích parc. č. 6/5, 10/67, 10/82, 10/85, 26/3 a 1141/12 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/8 na pozemku parc. č. 10/108. Pozemky se nachází v katastrálním území České Budějovice 4 a mají celkovou výměru 11 203 m2. Pozemky se nachází v zastavitelném území města.

stáhnout
Pozemky o výměře 70 890 m2, obec Sklené, okres Svitavy

Pozemky o výměře 70 890 m2, obec Sklené, okres Svitavy

Datum konání dražby 20.01.2021
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 2.306.207,-- Kč

Jedná se o soubor pozemků o celkové výměře 70 890 m2, obec Sklené, katastrální území Sklené u Svitav, okres Svitavy. Pozemky par. č. 719/1 a parc. č. 2209 jsou v územním plánu obce vedeny jako pozemky určené k zástavbě občanskou vybaveností, případně bytovou výstavbou. Soudní exekutor upozorňuje zájemce o dražbu, že na dražených nemovitých věcech vázne pacht ve prospěch pachtýřů pana Martina Pavlíka a pana Pavla Pirkla, na základě pachtovních smluv ze dne 14.03.2015 a ze dne 16.03.2015.

stáhnout
Byt 3+kk o výměře 96 m2, Praha 4

Byt 3+kk o výměře 96 m2, Praha 4

Datum konání dražby 20.01.2021
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 6.224.000,-- Kč

Byt je umístěn v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. V části domu se nachází půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy jsou z betonu s izolací, konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou tvořeny železobetonovým monolitem. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a dům není zateplen. Byt je umístěn v 5. podlaží a dispozičně se jedná o 3+kk. Podlahová plocha činí 89,37 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 96 m2.

stáhnout
Pozemky o výměře 11 681 m2 v obci Lety, okres Praha-západ

Pozemky o výměře 11 681 m2 v obci Lety, okres Praha-západ

Datum konání dražby 19.01.2021
Místo konání dražby www.exdrazby.cz
Nejnižší podání 584.050,-- Kč

Jedná se o soubor pozemků - orná půda, o celkové výměře 11 681 m2 v katastrálním území Lety u Dobřichovic. Na pozemcích parc. č. 1250/4, 1258/4, 1260/11, 1261/5, 1265 a 1275/1 vázne pachtovní právo ve prospěch pachtýře: Zemědělské družstvo Mořina, IČ: 00103004, se sídlem Mořina č.p. 29, 267 17 Mořina, a to na základě pachtovní smlouvy ze dne 06.06.2017, které prodejem v dražbě nezaniká. Žádná další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla u dražených nemovitých věcí zjištěna.

stáhnout
1 2 3 4 5